Vodovodní přípojka

Jaké jsou povinnosti vlastníka vodovodní přípojka?

Jaké jsou povinnosti vlastníka vodovodní přípojka? Mezi povinnosti vlastníka vodovodní přípojky patří například odstranit na vlastní náklady připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod způsobem určeným provozovatelem veřejného vodovodu.

Vlastník vodovodní přípojka rovněž musí zajistit, aby vodovodní přípojka byla vybudována tak, aby nemohlo dojít ke znečištění pitné vody ve veřejném vodovodu a aby nemohlo dojít k směšování vody z jiného zdroje s vodou ve veřejném vodovodu a zajistit opravy a údržbu vodovodní přípojky na vlastní náklady.

S námi to jistě zvládneme!

Jste-li nebo budete-li vlastníkem vodovodní přípojky, myslete na všechny tyto náležitosti již předem a spojte se s námi. Navštivte naše webové stránky.

You may also like